Mua ngay

Số bài học

1

Học trên mọi thiết bị

Nội dung Ebook Tìm lại sự tự tin đã mất


Trong Ebook miễn phí này, anh Vui Lên sẽ giúp bạn khám phá

- Tại sao chúng ta lại mất đi sự tự tin vốn có sẵn?

- Tự tin từ sự thân quen? Tự tin từ bên ngoài? Tự tin từ bên trong khác nhau như thế nào?

- Làm sao để tìm lại sự tự tin đã mất

Nội dung khóa học

+  Ebook Tìm lại sự tự tin đã mất
1 Bài giảng
00:00

Đăng ký khóa học

Miễn phí

Miễn phí Đăng ký
ӣ  羺appע